Twenterand

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. 

De gemeente Twenterand heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 82 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dat kan met een flexibele energiemix van zon op dak, zonnevelden en windturbines.

Lees meer over duurzaamheid in Twenterand

Energiecoaches, zoals Han Smelt, van gemeente Twenterand helpen inwoners op weg met gratis advies.

 

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit en Systeemefficiëntie

Het zoekgebied voor wind ligt in het gebied waarin het bestaande zonneveld Oosterweilanden in Vriezenveen Zuidoost ligt. Het betreft een grootschalig ontginningsgebied waarin een grootschalige zandwinning in ontwikkeling is.

Twenterand kiest voor clustering in het gebied Vriezenveen Zuid Oost. De locatie sluit aan op de N36.

Afstemming buurgemeenten

Twenterand werkt samen met buurgemeenten Tubbergen en Almelo voor de uitwerking van het zoekgebied bij Vriezenveen-Oost. 

Informeren en betrekken omgeving

Twenterand heeft een inwonersenquête gehouden. 

Lokaal eigendom

Twenterand heeft als gemeente het zonneveld Oosterweilanden zelf ontwikkeld en gerealiseerd. Twenterand streeft naar 100% lokaal eigendom. Aangezien de opbrengsten worden geïnvesteerd in projecten voor het algemeen belang van inwoners, wordt dit zonnepark gezien als 100% lokaal eigendom.

Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

Op dit moment zijn er nog geen officiële energiecoöperaties in Twenterand. Er zijn wel zeer actieve ondernemers en inwoners. Meerdere energiecoaches werken voor de gemeente.

Terug naar startpagina monitor

 
Cookie-instellingen