Samenwerkende partners

Bij de Regionale Energie Strategie Twente zijn veel organisaties en mensen betrokken. En gelukkig maar, want alleen mét oog voor de verschillende belangen en de andere maatschappelijke opgaven kunnen we van de energietransitie een succes maken. Wie zijn er allemaal betrokken, naast bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincie, waterschap en netbeheerders?

 

 

 

Initiatiefgroep 

De volksvertegenwoordigers besluiten over de Twentse energiestrategie. Zo is de RES Twente 1.0 in 2021 vastgesteld door de Twentse gemeenteraden, Provinciale Staten van Overijssel en het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen. Het is daarom belangrijk dat volksvertegenwoordigers betrokken zijn en blijven bij het RES-proces. De initiatiefgroep van RES Twente zet zich in om de raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en de Statenleden goed te informeren over de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. De Initiatiefgroep bestaat uit afgevaardigden van de verschillende gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van waterschap Vechtstromen.

Inwonersforum 

Met de organisatie van een Inwonersforum willen we in de RES een stem geven aan de inwoners van Twente. Hiervoor is een representatieve vertegenwoordiging van de Twentse bevolking samengesteld om bestuurders en volksvertegenwoordigers te adviseren over lastige vraagstukken die we tegenkomen in de RES Twente. In 2023 werden drie bijeenkomsten georganiseerd, waarbij een groep van ongeveer 100 Twentse inwoners adviezen heeft opgesteld over de energietransitie in Twente. De leden van het Inwonersforum zijn beschikbaar om de adviezen toe te lichten in gemeenteraden, Provinciale Staten en het AB van het Waterschap. De adviezen van het Inwonersforum zullen ook als bijlage aan de RES 2.0 worden verbonden.

 

Meedenktank

In 2022 kwamen de leden van de Meedenktank bij elkaar om een gezamenlijk, integraal advies voor de RES 2.0 te schrijven. In de meedenktank zitten belanghebbenden, zoals afgevaardigden van natuur-, landschap-, landgoederenorganisaties, landbouw, ondernemers, JongRES, dorpskernen, Twentse Noabers en Lokale Energie Initiatieven (LEI-T). 

De hoofdvraag aan de Meedenktank was: ‘Hoe kunnen we in 2030 de helft van ons huidige energieverbruik duurzaam opwekken (1,5 TWh) en Twente ontwikkelen als warmteregio?'

 

Lokale energie-initiatieven

In Twente zijn meer dan 50 Lokale Energie Initiatieven aan de slag met projecten voor opwek van duurzaam elektriciteit, energiebesparing en de warmteopgave. Dit zijn inwoners die zelf de handen uit de mouwen hebben gestoken om duurzame energie van onszelf te maken. De Lokale Energie Initiatieven spelen een belangrijke rol in de wijze waarop Lokaal Eigendom wordt vormgegeven.

 

Onderwijsinstellingen

De technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan razendsnel. We volgen de ontwikkelingen en beoordelen wanneer innovatieve technieken een rol kunnen spelen in de energievoorziening van Twente. Ook hebben we meer kennis, capaciteit en mankracht nodig. De RES Twente zet in op het delen van kennis en ervaring. We verbinden de RES-partners, de Twentse onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, Lokale Energie Initiatieven en belanghebbenden. De waterstofhub Twente is daar een voorbeeld van.

 

Cookie-instellingen