Rijssen-Holten

De gemeente Rijssen-Holten heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 179 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Aangezien de gemeenteraad de RES Twente niet heeft vastgesteld, is dit bod op 0 GWh gezet. Een stuurgroep en lokale werkgroepen gaan aan de slag met mogelijke oplossingsrichtingen voor duurzame opwek elektriciteit.

Lees meer over duurzaamheid in Rijssen-Holten

In Rijssen-Holten is het volgende beleid vastgesteld:

Lid van de werkgroep Toekomstige Ontwikkelingen van GroenDoen, een initiatief van de gemeente Rijssen-Holten.

 

 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Als Rijssen-Holten 50 hectare aan zonnevelden hebben bereikt, wordt het eigen beleid geëvalueerd.

Rijssen-Holten heeft bij aanvaarding van de concept-RES een voorbehoud gemaakt met betrekking tot de daarin opgenomen ruimtelijke kaders. In april 2023 presenteerde GroenDoen het nieuwe RES-advies voor de opwek van 90 Gigawatt (GWh) duurzame energie. Tijdens de raadsvergadering van 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Rijssen-Holten een zoekgebied voor windenergie en windbeleid vastgesteld.

Systeemefficiëntie

Afstemming met Enexis volgt.

Informeren en betrekken omgeving

De gemeente Rijssen-Holten nam tot 1 juli 2023 de tijd om samen met de inwoners te komen tot een gedragen bod. Dit deed ze onder de noemer van 'GroenDoen'.

Lokaal eigendom

Uitgangspunt voor lokaal eigendom moet nog nader worden uitgewerkt.

Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 

 

Cookie-instellingen