Hof van Twente

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. 

De gemeente Hof van Twente heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 65 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dit bod is begin 2021 opgehoogd. De ambitie is nu om in totaal 85 GWh duurzaam op te wekken.

Lees meer over duurzaamheid in Hof van Twente

Wind voor Buren: iedereen praat mee over windturbines langs de A35. 
 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Hof van Twente kiest voor een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente heeft geen zoekgebieden aangewezen.

Systeemefficiëntie

Hof van Twente is in gesprek met netbeheerders om maatschappelijke kosten van initiatieven niet onnodig op te laten lopen. De gemeente combineert de visie van netbeheerders met de gebiedsgerichte aanpak met inwoners. 

Afstemming buurgemeenten

Afstemming vindt plaats over samenwerking met buurgemeenten Zuidoost Twente (Borne, Haaksbergen en Enschede).

Informeren en betrekken omgeving

Gesprekken met buurtschappen worden aangegaan om het ontstaan van initiatieven van onderop te stimuleren. Windenergie moet voortkomen uit een participatietraject in de samenleving en gedragen zijn door de inwoners.

Lokaal eigendom

Uitgangspunt is dat initiatieven voor duurzame energie opwek in de Hof van Twente worden gerealiseerd voor en grotendeels door de inwoners. Als een initiatief uitgaat van minder dan 50% lokaal eigendom en dit geen negatief effect heeft op de maatschappelijke acceptatie is dit mogelijk in de gemeente Hof van Twente.

Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 
Cookie-instellingen