Hengelo

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. De gemeente Hengelo heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 100 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit.

Lees meer over duurzaamheid in Hengelo

De Hengelose Karavaan van de Nieuwe Energie trok in 2021 door Hengelo, Beckum, Twekkelo en Borne om met inwoners te praten over de opwek van elektriciteit met zon en wind.

 

 

 

[monitor]

Ruimtelijke kwaliteit

Afstemming over landschappelijke inpassing en meervoudig ruimtegebruik is geborgd. Zoeklocaties voor zon en wind zijn gecombineerd.

Systeemefficiëntie

Afstemming met netbeheerders volgt in de uitwerking. Een aantal zoekgebieden ligt nabij grootverbruikers/ industrieterreinen.

Afstemming buurgemeenten

Hengelo heeft regionale afstemming over de zonnepanelenroute langs de A35. Daarnaast vindt afstemming plaats over samenwerking met buurgemeenten Borne, Dinkelland, Hof van Twente en Enschede.

Informeren en betrekken omgeving

De zoekgebieden in Hengelo zijn in co-creatie bepaald via het participatieproces omgevingsvisie Hengeloos Buiten. De zoeklocaties en beleidskaders voor wind en zon, het stimuleringsplan zon op dak en de kaders voor financiële participatie doorlopen nu een participatieproces waarbij inwoners, stakeholders en een afvaardiging van bedrijven betrokken worden. Voor omwonenden en belanghebbenden van de zoekgebieden voor wind wordt een verdiepingssessie (webinar) voor wind georganiseerd. 

Lokaal eigendom

In het omgevingsprogramma wordt invulling gegeven aan een kader voor lokaal eigenaarschap.

Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 
Cookie-instellingen