Hellendoorn

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. 

De gemeente Hellendoorn heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 71 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dit bod is in februari 2021 aangepast, mede naar aanleiding van afstemming met de omgeving. De ambitie is nu om in totaal 107 GWh duurzaam op te wekken.

De lokale energiecooperatie Hellendoorn op Rozen levert groene elektriciteit.
 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Hellendoorn laat zich in beginsel leiden door voorstellen vanuit de samenleving, maar heeft zich het recht voorbehouden voorstellen op basis van eisen van ruimtelijke kwaliteit af te wijzen. Het inspiratierapport van Odin landschapsarchitecten dient daarbij als kader. Alle technieken staan nog open. Wel streeft Hellendoorn naar een goed energiemix/ balans.

Systeemefficiëntie

Systeemefficiëntie is geen direct aandachtspunt voor lokale werkgroepen. Als voorstellen vanuit samenleving op tafel liggen, dan zorgt Hellendoorn voor afstemming met Enexis over slimme oplossingen voor aansluiting op het energienet.

Afstemming buurgemeenten

Er is afstemming met buurgemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hof van Twente.

Informeren en betrekken omgeving

Er is een gebiedsproces gestart met actieve deelname van inwoners.

Lokaal eigendom

Hellendoorn heeft in het gemeentelijke windbeleid energiebeleid 100% lokaal eigendom vastgelegd.

Lokale Initiatieven Energie en Duurzaamheid

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 
Cookie-instellingen