Haaksbergen

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. De gemeente Haaksbergen heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 94 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. 

Lees meer over duurzaamheid in Haaksbergen

In Haaksbergen is gestart met de aanleg van zonnepark De Stegenhoek.

 

 

 

 

Gerealiseerde Projecten

 

Afstemming buurgemeenten

Haaksbergen werkt samen met gemeente Enschede en met andere gemeenten in Zuidoost Twente (Borne en Hof van Twente).

Lokaal eigendom

Uitgangspunt van de gemeente voor energiebeleid is 50% lokaal eigendom.

Lokale Energie Initiatieven

Haaksbergen heeft een actieve energie coöperatie.

 

 

 

Cookie-instellingen