Enschede

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. 

De gemeente Enschede heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 190 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit. Dit bod is in februari 2021 aangepast, mede naar aanleiding van afstemming met de omgeving. De ambitie is nu om in totaal 193 GWh duurzaam op te wekken.

Lees meer over duurzaamheid in Enschede

De energiecooperatie is erg actief in Enschede. Hier staan enkele leden bij de panelen van een VvE in de Schiestraat.

 

 

 

 

Wijziging bijdrage opwek elektriciteit

Eén zoeklocatie voor wind is komen te vervallen. Dit wordt gecompenseerd met een andere zoeklocatie voor wind of door bijdrage van zonne-energie.

Ruimtelijke kwaliteit

Bij voorbereiding beleidsregels zonne-energie is gebruik gemaakt van rapportages HNS landschapsarchitecten. Ook is er een MER opgesteld, waarbij de waarden van het landschap zijn meegewogen. 

Afstemming buurgemeenten

Samenwerking met gemeente Haaksbergen en andere gemeenten in Zuidoost Twente (Hengelo, Hof van Twente en Borne).

Informeren en betrekken omgeving

Diverse gesprekken met inwoners gevoerd over energieopwekking. Rond verschillende projecten, zoals Broekheurne, zijn gebiedsprocessen gaande. 

Lokaal eigendom

Sturen op minimaal 50% lokaal eigendom (amendement raad). Dit heeft vorm gekregen in de energievisie.

Lokaal Initiatieven

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 
Cookie-instellingen