Dinkelland

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. 

De gemeenten van Noordoost Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen) hebben in de concept-RES Twente voorgesteld om 225 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit.

Bekijk de pagina van gemeente Dinkelland over duurzaamheid

Coöperatie Sunne Energie plaatst 1280 zonnepanelen op daken, niet op grond.
 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit en Systeemefficiëntie

Het zonneveldenbeleid is afgestemd op de handreiking van de provincie. Het windbeleid is tot stand gekomen na advies van HNS landschapsarchitecten. Windturbines worden alleen toegestaan in aangewezen gebieden in clusters van minimaal drie molens. 

Een aantal van de zoekgebieden sluit aan op de A1, namelijk bij de grensovergang De Lutte en ten zuiden van Oldenzaal. Ten noorden Denekamp en ten oosten sluiten de zoekgebieden aan op het kanaal Almelo-Nordhorn.

Afstemming buurgemeenten

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben binnen Noordoost Twente gezamenlijke kaders ontwikkeld.

Informeren en betrekken omgeving

Noordoost Twente heeft een inwonersenquête gehouden over zonne- en windenergie. Daarnaast zijn windwebinars georganiseerd en is de gebiedsparticipatie opgestart.

Lokaal eigendom

Noordoost Twente streeft in het zonneveldbeleid naar 50% lokaal eigendom. In het concept windbeleid is als criterium opgenomen: lokaal eigendom minimaal 1/3 voor omgeving en 1/3 grondeigenaren en 1/3 ontwikkelaar. Met de aanpak Windkracht stimuleert Noordoost Twente 100% lokale energieprojecten.

Lokale Energie Initiatieven

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 

 

Cookie-instellingen