Almelo

Iedere gemeente draagt bij aan de balans tussen het verbruik van energie (elektriciteit en warmte) en het duurzaam opwekken van de benodigde energie. De gemeente Almelo heeft in de concept-RES Twente voorgesteld om 157 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit.

Het buurtteam heeft onderzoek gedaan in de wijk Windmolenbroek en presenteerde haar wijkplan.
 

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Zonnevelden zijn toegestaan in bepaalde gebieden, onder voorwaarden, zoals landschappelijke inpassing, meervoudig ruimtegebruik en participatie. 

Systeemefficiëntie

Almelo heeft twee zoekgebieden vastgesteld voor grootschalige opwek: Leemslagengebied en Almelo Noord. In Almelo vindt afstemming plaats met de netbeheerders over de plannen voor grootschalige opwek en bijvoorbeeld hun ontvangststations en de laadinfrastructuur.

Afstemming buurgemeenten

Almelo werkt samen met buurgemeenten Tubbergen en Twenterand voor de uitwerking van het zoekgebied bij Vriezenveen-Oost. 

Informeren en betrekken omgeving

Het informeren en betrekken van de omgeving voor windprojecten is nog niet van toepassing.

Lokaal eigendom

De ontwikkeling van zonnevelden ligt voor 100% bij de projectontwikkelaar. Financiële participatie is hierbij een randvoorwaarde, zodat 50% lokaal eigendom gerealiseerd kan worden. Voor de opwek van windenergie vindt afstemming plaats, zodra projecten zich in de initiatief- of onderzoeksfase bevinden.

Lokale Energie Initiatieven

De volgende lokale initiatiefnemers zijn actief:

 
Cookie-instellingen