Handreikingen

De RES Twente en Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën maakten verschillende handreikingen voor Lokale Energie Initiatieven, ambtenaren en andere betrokkenen. Bekijk ze nu!

Van RES Twente

Onderaan deze pagina vind je de Handreiking voor Lokaal Eigendom van de RES Twente.

Van NPRES

Op deze pagina vind je handreikingen en werkbladen van het NPRES

De Handreiking Regionale Energiestrategie is bedoeld als houvast en inspiratie op weg naar 2030. De werkbladen geven praktische handvatten voor veel aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES. De laatste versie van elk werkblad is altijd op deze pagina te vinden met actuele verwijzingen naar andere werkbladen.

Je vindt werkbladen over:

  • Borgen van het gezamenlijk uitvoeren in en tussen regio’s in een uitvoeringsagenda
  • Bijdragen aan gezamenlijk programmeren van duurzame energieopwek in samenhang met het regionale energiesysteem
  • Verankeren resultaten RES in het omgevingsbeleid
  • Gedragen besluiten en uitvoering: permanente dialoog in een democratisch proces
  • Inzicht in voortgang en bereikte resultaten door monitoring en verantwoording

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen