Meedenktank gaat aan de slag! (14 oktober & 18 november)

11-10-2022

Op vrijdag 14 oktober en vrijdag 18 november komen de leden van de Regionale Meedenktank bij elkaar. In deze meedenktank zitten diverse Twente belangenorganisaties. Ze brengen hun verschillende perspectieven bij elkaar, om te komen tot een gezamenlijk, integraal advies voor in de RES 2.0.

Wie zitten er in de Meedenktank?

De meedenktank is een vertegenwoordiging van belanghebbenden uit Twente. In de denktank zitten afgevaardigden van natuur, landschap, landgoederenorganisaties, landbouw, jongeren, dorp/dorpskernen, Twentse Noabers en Lokale Energie Initiatieven (LEI-T). Verschillende perspectieven uit Twente komen bij elkaar.

 

Kan ik ook meedoen?

De deelnemers aan de Meedenktank voldoen aan een paar voorwaarden:

  • Ze vertegenwoordigen een groep belanghebbenden/achterban in Twente
  • Ze hebben kennis en/of ervaring met het thema of de vraagstukken
  • Ze staan open voor andere perspectieven en tonen respect voor ieders belang
  • Ze willen samen aan de slag om te komen tot een gezamenlijk integraal advies

Voldoe jij ook aan deze voorwaarden en wil je ook namens een Twentse belangenorganisatie meedoen aan de Denkdagen? Stuur dan een e-mail. We gaan graag met je in gesprek om te kijken of je kan aansluiten!

 


Vraagstukken

De hoofdvraag aan de Meedenktank is: ‘Hoe kunnen we in 2030 de helft van ons huidige energieverbruik duurzaam opwekken (1,5 TWh) en Twente ontwikkelen als warmteregio?'

Tijdens de twee denkdagen zoeken de meedenkers naar (gezamenlijke) antwoorden op  4 vooraf gedefinieerde vraagstukken.


1. Wind & zon

Waar en hoe kunnen we het beste duurzame elektriciteit op land opwekken (met wind en zon) in Twente?


2. Warmte

Hoe kunnen we met duurzaam opgewekte warmte wijken en gebouwen van het aardgas af krijgen?


3. Koppelkansen

Hoe kunnen we de energietransitie in Twente combineren met andere maatschappelijke opgaven?


4. Lokaal eigendom

Hoe realiseren we inclusief lokaal eigendom van minimaal 50% voor zon, wind en warmteprojecten?

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen